Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Gạo Cát Tiên được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu "Lúa Gạo Cát Tiên"

Sự đặc biệt của Cát Tiên là điều kiện thổ nhưỡng với sình lầy và cấu trúc hữu cơ của đất khác biệt, có độ khoáng cao... nên cho ra gạo chất lượng và năng suất cao.

Gạo Cát Tiên còn có mùi thơm riêng biệt từ giống lúa OM 4900.
Dự kiến mỗi năm huyện Cát Tiên sẽ cung cấp ra thị trường và các siêu thị lớn khoảng 25.000 tấn gạo đặc sản mang thương hiệu Cát Tiên.

đọc thêm tại http://www.huynhminhhoang.com/gao-hung-thinh-thuong-hieu-gao-cat-tien/